--%>

 

     Thời gian qua, công tác  BVMT của Hội Nông dân (HND) tỉnh Hòa Bình đã được nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Với những hình thức hoạt động đa dạng, hiệu quả, các cấp HND trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng những mô hình, dự án về BVMT.

     Phát động phong trào thi đua về BVMT trên địa bàn, HND tỉnh đã triển khai nhiều dự án về BVMT, điển hình như Dự án Tiếp cận năng lượng tái tạo và thực hành nông nghiệp bền vững do HND tỉnh phối hợp với Tổ chức Koica (Hàn Quốc), triển khai thực hiện tại huyện Mai Châu và Lạc Sơn năm 2017. Dự án đã hỗ trợ xây dựng 120 bể biogas và tổ chức 2 buổi tập huấn vận động các hộ dân cải tạo nhà vệ sinh đạt chuẩn BVMT. Đến nay, đã có 564 hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 70% số trong toàn huyện. Ngoài ra, HND tỉnh đã phối hợp với Liên minh khoáng sản triển khai Dự án Nghiên cứu về các chính sách quản lý, sử dụng phí bảo vệ tài nguyên, môi trường theo hướng tăng cường minh bạch và chia sẻ công bằng nguồn lợi từ khai thác tài nguyên khoáng sản tại huyện Lương Sơn, TP. Bước đầu, Dự án đã tiến hành khảo sát, thu thập các thông tin về thu, chi, quản lý phí BVMT, cũng như những tác động của hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý có biện pháp sử dụng nguồn phí BVMT hiệu quả hơn.

     Cùng với đó, trong năm qua, HND tỉnh còn phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Tân Lạc tặng 100 thùng rác “thông minh” cho các hội viên; tổ chức tuyên truyền về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, HND tỉnh phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền về công tác BVMT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và nếp sống văn minh đô thị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng hệ thống bể phốt 3 ngăn, hố ga kết hợp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xảvào hệ thống thoát nước chung của thôn, xóm; tích cực vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, thu gom, phân loại rác ngay tại gia đình, không san lấp, thu hẹp các ao, hồ hiện có; thường xuyên khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh; tham gia xử lý những điểm ô nhiễm. Đến nay, HND tỉnh đã xây dựng 17 mô hình hố rác tự hủy cho 170 hộ dân trên địa bàn; thành lập 762 tổ, nhóm thu gom rác tại các khu dân cư trung tâm; 85% số thôn, làng có đội vệ sinh môi trường tự quản, trên 40% số thôn có điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

     Để giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo, HND tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vềsản phẩm nông nghiệp an toàn cho các hội viên. Nhằm nâng cao chất lượng phong trào sản xuất nông sản sạch gắn với tiêu thụ sản phẩm, đến nay, HND tỉnh đã hỗ trợ các địa phương phát triển được 154 mô hình trồng cam, bưởi sạch tại các xã Tây Phong, xã Nam Phong (Cao Phong)…mang lại thu nhập cao cho người dân. Đặc biệt, để phát triển các vùng chuyên canh gắn sản xuất với chế biến sản phẩm, nhiều mô hình sản xuất rau an toàn được hình thành trên địa bàn tỉnh như nhóm trồng rau an toàn tại huyện Lạc Thủy (xã Đồng Tâmcó 8 hộ nông dân tham gia với diện tích 1,2ha;  xã Lạc Long có 2,5ha ,với 12 hộ nông dân; thị trấn Chi Nê có 2ha với 30 hộ nông dân).Thông qua các hoạt động thiết thực của HND tỉnh đã giúp hội viên nông dân phấn khởi, yên tâm gắn bó với tổ chức Hội, mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nhiều hộ đầu tư kinh doanh làm dịch vụ, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho nông dân.

     Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, HND các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi đôi với BVMT” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, góp phần hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phúc lợi xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2018, HND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ: Tổ chức và phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 250.000 lượt hội viên; Kết nạp hơn 1.000 hội viên mới; Phấn đấu 100% các huyện, thành Hội, 85% cơ sở Hội, 75% chi, tổ Hội đạt loại khá, vững mạnh trở lên, không có chi, tổ Hội yếu kém; Tổ chức và phối hợp dạy nghề cho 2.200 nông dân; trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 1.700 lượt cán bộ Hội; Mỗi cơ sở tổ chức dịch vụ phân bón cho nông dân đạt từ 10 tấn; Các cấp Hội trực tiếp vận động hỗ trợ xây dựng "Mái ấm nông dân” cho hộ viên có hàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi huyện, TP xây dựng 1 nhà trở lên.

     Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp HND tỉnh Hòa Bình, vận động nhân dân thực hiện phong trào BVMT và áp dụng các mô hìnhphát triển nông sản sạch, bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn ở địa phương, góp phần tích cực vàonhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình trồng gấc sạch đã mang lại thu nhập các cho các hộ nông dân tại xã lạc Thủy

Nguyễn Tùng

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 4/2018)

Thống kê

Lượt truy cập: 1611914