--%>

    Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Theo đó, các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM, trong đó có sự tham gia đóng góp của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

   Xã Châu Thới cách trung tâm huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) khoảng 4 km, có diện tích 4.512,77 ha. Ngay sau khi tiếp thu chủ trương của tỉnh về xây dựng NTM, Hội CCB xã đã xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Thông qua các Chi hội, các buổi sinh hoạt hàng tháng, các hội viên hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường.

 

 

   Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, các cán bộ, hội viên đã có sự chuyển biến trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, hội viên CCB, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, gương mẫu thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với “Chung tay xây dựng NTM”, tạo khí thế thi đua trong cán bộ, hội viên CCB bằng nhiều việc làm, mô hình hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, đã có 355/380 hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng NTM, với những việc làm thiết thực như vận động nhân dân xây dựng hố rác, hoặc đốt; không vứt xác động vật xuống sông, kênh, rạch; không xả chất thải gia súc ra môi trường; xây dựng hầm biogas để làm khí đốt sử dụng trong sinh hoạt.

   Một trong những tấm gương CCB điển hình trong xây dựng NTM là ông Nguyễn Văn Hùng (ấp Bà Chăng A), hàng ngày đi thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật để làm chậu hoa trồng trước nhà, nhằm hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi ngoài đồng ruộng. Bên cạnh đó còn có 356 hội viên CCB trồng 17.000 m hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Đặc biệt, trên địa bàn xã có 3 ấp (Nhà Việc, Trà Đất và Giồng Bướm A) đã đầu tư xe thu gom rác, giúp hội viên CCB và nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định.

   Song song với việc phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn, giao thông, Hội CCB xã Châu Thới đang tích cực phát huy và nhân rộng các mô hình “ Đoạn đường an toàn, văn minh Xanh - Sạch - Đẹp”, “Tổ tuyên truyền lập lại trật tự vỉa hè”, “Câu lạc bộ Môi trường CCB”… Mặt khác, thông qua Chương trình phối hợp giữa Sở TN&MT với Hội CCB tỉnh Bạc Liêu, Hội CCB xã đã được hỗ trợ 42 thùng chứa rác để ủ rác làm phân bón phục vụ trồng hoa màu và cây ăn quả; xây 60 hố thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại 4 ấp (Nhà Việc, Trà Hất, Bà Chăng A, Bà Chăng B), góp phần phát triển kinh tế, BVMT trên địa bàn.

   Bước vào thực hiện xây dựng NTM, điểm xuất phát của xã Châu Thới còn thấp, tiềm năng kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và mua bán nhỏ. Với đặc điểm là vùng đồng bằng địa hình thấp, kênh rạch chằng chịt, dân cư sống không tập trung, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm… gây khó khăn cho công tác xây dựng NTM tại Châu Thới. Song với ý chí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, huyện ủy, HĐND và UBND huyện, đặc biệt là sự vào cuộc của các hội viên Hội CCB, đến nay, xã Châu Thới đã đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 3/2017.

    Để tiếp tục phát huy vai trò của các hội viên Hội CCB trong BVMT, thời gian tới, Hội CCB xã Châu Thới tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, không xả thải chất thải chăn nuôi ra môi trường; Lồng ghép nội dung BVMT trong các buổi sinh hoạt chi hội, họp Ban Chấp hành, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các hội viên, nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường; Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí thùng đựng rác ở khu vực công cộng; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân chấp hành tốt quy định pháp luật về BVMT. Các cấp chính quyền cần hỗ trợ kinh phí cho Hội CCB để xây dựng các mô hình CCB tham gia BVMT; tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác BVMT ở các ấp trên địa bàn; xem công tác vệ sinh môi trường là một trong các điều kiện chính để xét gia đình văn hóa.

   Với truyền thống quê hương anh hùng trong đấu tranh, cần cù trong lao động sản xuất, cùng những cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, sự tham gia tích cực của Hội CCB, xã Châu Thới sẽ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường.

 

Phạm Hà My - Hoàng Anh

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 6/2019)

Thống kê

Lượt truy cập: 1576677