--%>

     Môi trường là vấn đề nóng bỏng; sinh thái, tài nguyên môi trường đã và đang bị phá hủy nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ thoái hóa nhanh chóng. Vì vậy, việc tìm hiểu và áp dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn ISO trong doanh nghiệp là vấn đề rất cần thiết.

     Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, BVMT. Quy chuẩn có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đó là công cụ phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích cho môi trường và lợi ích của cộng đồng; Đồng thời, đó cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt do con người gây ra.

 

 

     Các quy định cụ thể được ban hành như: QCVN 05:2013/BTNMT - Chất lượng không khí xung quanh; QCVN 51:2013/BTNMT - Khí thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 52:2013/BTNMT - Nước thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 56:2013/BTNMT - Tái chế dầu thải; QCVN 54:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất; QCVN 55:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm; QCVN 50:2013/BTNMT - Ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước…

     Cuốn sách Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất được biên soạn nhằm phổ biến nội dung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường một cách hệ thống, đầy đủ và thuận tiện cho người sử dụng.

     Nội dung của cuốn sách bao gồm 8 phần chính:

     Phần I. Hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

     Phần II. Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam

     Phần III. Quy chuẩn Việt Nam về khí thải và chất lượng không khí

     Phần IV. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải về chất lượng nước

     Phần V. Quy chuẩn Việt Nam về tiếng ồn và độ rung

     Phần VI. Quy chuẩn Việt Nam về đất

     Phần VII. Quy chuẩn Việt Nam về rác thải và chất thải rắn

     Phần VIII. Quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong lĩnh vực y tế.

 

Nguyễn Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 4559527