--%>

     Thực hiện Công văn số 3416/BTNMT-TCMT ngày 19/8/2015 của Bộ TN&MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015. Vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”.

     Theo đó, về mục đích yêu cầu của chiến dịch, tiếp tục quán triệt, triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020,… đến đông đảo cán bộ, người dân. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015 nhằm tập hợp đông đảo các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia cải thiện và BVMT, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng, nhất là các khu vực vùng nông thôn...

 

 

     Đối với các địa phương, tùy theo từng điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động  hưởng ứng Chiến dịch năm 2015 một cách thiết thực, hiệu quả như: Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người; Diễu hành, cổ động; Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải, bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường …

     Nhân dịp này, tỉnh cũng phát động và duy trì các phong trào BVMT tại cơ sở như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi ni lông, đặc biệt tập trung các hoạt động làm sạch môi trường từ ngày 01 đến ngày 20/9/2015.

     Để chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 đạt hiệu quả, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã và thành phố; các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp chặt chẽ với ngành TN&MT tổ chức các hoạt động thiết thực, tổng hợp các hoạt động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 25/9/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Hậu Giang và Bộ TN&MT.

 

Lưu Trang

 

Thống kê

Lượt truy cập: 133607