--%>

     Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang vừa thông báo đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

 

     Theo đó, số điện thoại đường dây nóng là 01233 365 247; thư điện tử là tainguyenhg@yahoo.com. Cán bộ trực 24/24 giờ là ông Dương Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh. Ông Hùng sẽ trực tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành TN&MT.

     Việc thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh nhằm thuận tiện trong việc cung cấp những thông tin phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn quản lý.

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 1017111