--%>

     Năm 2018, TP. Hải Phòng có thêm 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã hoàn thành 19 tiêu chí lên 89 xã.

     Năm 2018, TP ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn từ ngân sách 860 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng NTM cấp xã (50 xã còn lại của chương trình xây dựng NTM) theo hướng đồng bộ, hiện đại.

     TP triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Tính đến tháng 11, các địa phương đã tiếp nhận gần 21.450 tấn xi măng và đã thi công hơn 101 km đường giao thông. Như vậy, Hải Phòng đã có 107/156 xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành đường giao thông thôn xóm; 95/149 xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành đường giao thông trục chính nội đồng.

 

Huyện Vĩnh Bảo tiếp nhận xi măng thành phố cấp để xây dựng đường giao thông nông thôn


     Đặc biệt, Hải Phòng đã thu hút được 8 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 284,81ha, vốn đầu tư 1.170,86 tỷ đồng. Điển hình là dự án của VinEco (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo), Công ty TNHH Kỳ Duyên đầu tư dự án trồng trọt ứng dụng công nghệ cao (xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Dự án trồng hoa cao cấp của Công ty CP Châu Giang (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên) có giá trị cao gấp 30 - 40 lần so với trồng lúa; dự án trồng dưa kim Hoàng hậu, dưa lê trong nhà lưới tại huyện Vĩnh Bảo, cho thu hoạch cao gấp 20 lần so với sản xuất lúa.

     Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2019, các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM, phấn đấu có 139/139 (đạt 100%) số xã hoàn thành xây dựng NTM; triển khai đầu tư xây dựng công trình huyện NTM tại 2 huyện Cát Hải và An Dương để cơ bản hoàn thành huyện NTM vào năm 2019.

     Đồng thời, triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn. Nhân rộng, lan tỏa các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Mô hình thu nhập cao, hộ kinh doanh giỏi” và “Nhà sạch, vườn đẹp”…

     TP tập trung huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn. Tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào BVMT, giao thông, dịch vụ văn hóa, thể thao; Lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xử lý rác thải nông thôn.

 

Phạm Văn Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 348684