--%>

     Sở TN&MT Hải Phòng vừa có văn bản thông tin về đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT.

 

 

     Theo đó, Sở TN&MT Hải Phòng đã công bố đường dây nóng: sotn.thanhtra@haiphong.gov.vn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày; Số điện thoại đường dây nóng: 0225.3732424 hướng dẫn trình tự, thủ tục hành chính các lĩnh vực TN&MT trong giờ hành chính; Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: sotn.vanphong@haiphong.gov.vn tiếp nhận thông tin tại các thời điểm trong ngày.

     Các nội dung của thông tin phản ánh, kiến nghị gồm: Thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử) và thông tin mô tả vụ việc gây ô nhiễm (tên tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm; thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; địa điểm, vị trí của vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; mô tả loại hình ô nhiễm; tính chất, mức độ vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; phạm vi gây ô nhiễm; mô tả hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu…).

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 2795701