--%>

     Theo Luật BVMT được cụ thể hóa tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015, những cơ sở có nguồn xả thải lớn phải thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động (QTMTTĐ): Về nước thải, gồm các khu công nghiệp và cơ sở xả nước thải trên 1.000 m3/ngày ,đêm; về khí thải gồm các cơ sở có ngành nghề sản xuất phôi thép, nhiệt điện, xi măng, phân bón, hóa chất.

     Căn cứ theo quy định này, tỉnh Hải Dương có 27 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt QTMTTĐ, trong đó có 7 cơ sở sản xuất xi măng lò đứng và nghiền Clinker. Thực hiện quy định, tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt QTMTTĐ để triển khai các quy định của nhà nước, đồng thời hướng dẫn và đôn đốc thực hiện.

     Đến tháng 7/2019, toàn tỉnh đã có 20 cơ sở đã lắp đặt quan trắc môi trường tự động, trong đó, 17 cơ sở đã lắp đặt hoàn thiện, đưa vào hoạt động và truyền dữ liệu ổn định về Sở TN&MT để giám sát trực tiếp 24/24; 3 cơ sở đang hoàn thiện lắp đặt, gồm: Công ty Xi măng Hoàng Thạch theo kế hoạch đến tháng 8/2019 đưa vào vận hành; Công ty Xi măng Phú Tân theo kế hoạch đến tháng 9/2019 đưa vào vận hành; Xí nghiệp phân bón NPK Hải Dương theo kế hoạch đến tháng 12/2019 đưa vào vận hành.

 

Cán bộ Sở TN&MT theo dõi tình hình ô nhiễm môi trường thông qua hệ thống QTMTTĐ từ cơ sở báo về

 

     Còn lại 7 cơ sở chưa lắp đặt gồm 4 cơ sở sản xuất xi măng lò đứng, hiện đang trong lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất sang lò quay hoặc sang ngành nghề khác theo quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng của Chính phủ (Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020 phải xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng và 3 trạm nghiền xi măng có quy mô công suất nhỏ.

     Đối với các cơ sở này, do thời gian hoạt động trước khi chuyển đổi công nghệ hoặc ngành nghề khác không còn nhiều, đồng thời, đối với các trạm nghiền có quy mô nhỏ nên các cơ sở đã có văn bản đề nghị Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường cho phép không lắp đặt hệ thống QTMTTĐ, Sở TN&MT đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

     Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực, bảo đảm đồng bộ, chủ động giám sát môi trường của các cơ sở có nguồn xả thải lớn, cũng như giám sát chất lượng môi trường xung quanh, đặc biệt đối với tình trạng ô nhiễm môi trường liên tỉnh theo các con sông lớn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao lĩnh vực quan trắc môi trường tỉnh Hải Dương giai đoan 2018-2020, định hướng tới 2025. Trong đó sẽ triển khai thực hiện đầu tư đồng bộ Trạm trung tâm đặt tại Sở TN&MT, đảm bảo ổn định, tiếp nhận dữ liệu quan trắc của các trạm cơ sở truyền về, theo dõi, xử lý, lưu trữ dữ liệu trực tuyến về Bộ TN&MT theo quy định; đầu tư 15 trạm quan trắc nước mặt tại các điểm đầu nguồn của các sông chính, các khu vực chịu tác động xả thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, khu đô thị ven sông; 16 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh các điểm có nguồn xả thải lớn…

 

Huy Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 8571