--%>

     UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt danh sách 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2017 trên địa bàn cần xử lý, khắc phục ngay các hành vi xả thải vượt quy chuẩn, gồm: Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên; Công ty TNHH Việt Đức; Công ty TNHH công nghiệp Nam Thái; Công ty CP Mikado (NPG); Công ty TNHH Đăng Hường; Công ty TNHH sản xuất thương mại Minh Ngọc; Công ty CP bao bì Thuận Hòa Phát; Công ty TNHH thương mại kỹ thuật 3Q; Công ty CP đầu tư và phát triển Thái Dương; Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ; Công ty CP Châu Giang Hưng Yên; Công ty TNHH Hoàng Hợp; Công ty CP sản xuất và thương mại VTS. 

     Theo kết quả lấy mẫu của Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hưng Yên), các DN nói trên đều có thông số xả thải vượt quy chuẩn cho phép. Trong đó thông số về Coliform, BOD, COD, Amoni vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam cột B, với mức từ 2 đến 80 lần. 

 

Nhiều năm nay, nước kênh Trần Thành Ngọ trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng ô nhiễm

 

     UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu 13 DN trên phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường xong trước ngày 31/7/2018. Trong đó, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thiết kế lắp đặt các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với thực tế sản xuất, để giảm thiểu lượng thải các chất gây ô nhiễm, đạt quy chuẩn môi trường cho phép; Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải bảo đảm đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành các hệ thống xử lý chất thải, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. 

     UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở TN&MT phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, TP giám sát chặt chẽ các cơ sở, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm và báo cáo cấp thẩm quyền đình chỉ sản xuất đối với những cơ sở cố tình không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy định. Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ sở đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm làm thủ tục, để đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 920716