--%>

     Chủ đề ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2016 là “Lồng ghép đa dạng sinh học; Ổn định cuộc sống và sinh kế cộng đồng”. Theo đó, Đa dạng sinh học (ĐDSH) là nền tảng cho sinh kế của người dân và phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, bằng cách ngăn chặn sự mất mát ĐDSH, chúng ta đầu tư vào con người, cuộc sống của họ để đem lại hạnh phúc.

 

 

     Sản xuất lương thực phụ thuộc vào ĐDSH và các dịch vụ hệ sinh thái. Hàng nghìn giống cây trồng và vật nuôi được phát hiện từ các nguồn gen phong phú của các loài trong tự nhiên. ĐDSH cũng là cơ sở cho sự phì nhiêu của đất, sự thụ phấn, kiểm soát dịch hại và tất cả các vấn đề quan trọng khác đối với sản xuất lương thực của thế giới. Cung cấp nước sạch và an toàn cũng phụ thuộc vào ĐDSH. Chức năng hệ sinh thái được ví như cơ sở hạ tầng tự nhiên về nước  với chi phí ít hơn các giải pháp công nghệ. Rừng bảo vệ nguồn nước, đất ngập nước điều tiết lũ, và đất tốt cũng làm tăng lượng nước và lượng dinh dưỡng cho cây trồng, giúp giảm tác động phi nông nghiệp.

     ĐDSH và các chức năng sinh thái cung cấp các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho y tế - bao gồm cả các chất dinh dưỡng, làm sạch không khí, nước và điều tiết dịch bệnh. ĐDSH là nền tảng của y học cổ truyền; một số lượng lớn các loại thuốc hàng đầu trên thế giới chứa các thành phần có nguồn gốc, chiết xuất từ thực vật. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy rằng có đến 80 % người dân ở châu Phi dựa vào các loại thuốc truyền thống là nguồn chính cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ. Một số lượng lớn các loại thuốc hàng đầu thế giới có chứa các thành phần có nguồn gốc từ đa dạng sinh học như một số hợp chất nguồn gốc thực vật thiên nhiên như thủy tùng Thái Bình Dương có thể tiêu diệt tế bào ung thư …

     Lợi ích từ ĐDSH đặc biệt quan trọng đối với người nghèo và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Đối với nhiều người, hàng hoá và dịch vụ đa dạng sinh học trực tiếp hình thành mạng lưới an toàn xã hội. Theo thống kê, có hơn 180 triệu người đang trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc trong ngành thủy sản và nuôi trồng thủy sản, mang lại thu nhập cho các hộ gia đình với ước tính khoảng 540 triệu người (chiếm 8 % dân số thế giới), trong đó, hơn 90 % sinh sống tại các nước đang phát triển.

     Để hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH năm 2016, Bộ TN&MT đề nghị tổ chức các hoạt động với nội dung cụ thể như sau: Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của ĐDSH và bảo tồn ĐDSH; Tổ chức phát động các phong trào: BVMT, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự chủ đề về ĐDSH nói chung; Treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương…

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 133607