--%>

      Trong thời gian vừa qua, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách được toàn xã hội quan tâm. Nắng nóng gay gắt, kéo dài ở các tỉnh Bắc bộ và khu vực miền Trung gây nên nạn cháy rừng chưa từng có như ở các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An... Đặc biệt, ở Hà Tĩnh, hàng trăm héc ta rừng bị thiêu rụi, thậm chí thiệt hại cả về người, còn ở Hà Nội, việc 15 nghìn tấn rác ứ đọng do người dân (xã Nam Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngăn không cho xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn trong những ngày gần đây đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, tác động tiêu cực đến môi trường và sự phát triển bền vững quốc gia.

     Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ và đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Gần đây nhất, tại Lễ ra quân quốc gia chống rác thải nhựa diễn ra ngày 9/6/2019 (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã đi bộ quanh Hồ Gươm nhằm kêu gọi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và từng gia đình hãy nói không với túi ni lông, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

     Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tiếp tục nâng cao chất lượng thông  tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trong lĩnh vực BVMT, ngày 13/6/2019, Tổng cục Môi trường đã ban hành Công văn số 2564/TCMT-VPTC về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019. Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức công bố, phát động, đến nay đã qua 3 “mùa” giải, có gần 200 tác phẩm báo chí được trao thưởng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt liệt của các cơ quan, tổ chức, cấp ủy đảng và đông đảo các nhà báo. Tuy nhiên, các tác phẩm báo chí được trao giải “Búa Liềm vàng” còn ít tác phẩm liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong BVMT, phát triển bền vững đất nước. Nhiều năm qua, công tác xây dựng Đảng trong BVMT, phát triển bền vững chưa được phản ánh tập trung, đậm nét. Từ thực tế nêu trên, bài viết mong muốn gợi mở, đề cập một số khía cạnh trong vấn đề rộng lớn, quan trọng này.

     Dân tộc, nhân dân, đất nước ta may mắn có được người con, người lãnh tụ Hồ Chí Minh mà đạo đức của Người là đạo đức của tương lai: Sống hòa hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, là đảng của đạo đức, văn minh. Khi Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn dân tộc và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dân ta tự nguyện đi theo Đảng, ủy thác lợi ích sứ mạng của mình cho Đảng. Đảng lãnh đạo dân tộc, nhân dân bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và các chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Tất cả mọi cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác BVMT, phát triển bền vững đất nước từ trước đến nay đều xuất phát từ cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cụ thể hóa của các tổ chức, cấp ủy đảng.

 

Các tác giả nhận giải A - Giải Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017

 

     Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của Đảng ta là: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Các tổ chức, cấp ủy đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo nhà nước và của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Như vậy, có nghĩa là, tất cả cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp, trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, nhất là những cán bộ trong lĩnh vực môi trường, đều do các cấp ủy đảng quyết định và quản lý. Do vậy, tất cả những thành tích cũng như hạn chế, khuyết điểm... của cán bộ, đảng viên công tác trong BVMT đều có phần trách nhiệm của các tổ chức, cấp ủy đảng, nhất là của người đứng đầu cấp ủy.

     Từ lâu, Đảng ta đã đúc kết rằng: “Lãnh đạo thì phải kiểm tra. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo”.  Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cần coi công tác kiểm tra, giám sát như “rửa mặt hàng ngày” và tự mình phải làm công tác kiểm tra. Bác Hồ cũng từng khẳng định “chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”; “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ”. Công tác kiểm tra, giám sát BVMT, phát triển bền vững trong thời gian qua ở nhiều nơi bị thực hiện một cách hình thức. Chính vì vậy, không kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực trong công tác BVMT.

     Vấn đề môi trường nếu nhìn dưới góc độ công tác xây dựng Đảng còn nhiều khía cạnh khác vô cùng phức tạp. Sự nghiệp xây dựng Đảng mà thiếu vắng, sao nhãng, coi nhẹ công tác xây dựng Đảng trong BVMT, phát triển bền vững sẽ là một thiếu sót lớn khi một trong ba trụ cột phát triển đất nước không được sự quan tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Giải Búa liềm vàng mà thiếu vắng những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững đất nước thì như “chiếc kiềng bị lung lay một chân”. Do vậy, công tác xây dựng Đảng trong BVMT, phát triển bền vững đất nước đang là “vùng đất” vô cùng màu mỡ và rộng lớn để những cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, nhà hoạt động môi trường, nhà báo có thể khai phá, gieo trồng, hứa hẹn những vụ mùa bội thu, có nhiều hoa thơm, quả ngọt. Với sự phát động và hưởng ứng của Tổng cục Môi trường với Giải Búa liềm vàng là sự mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới sự nghiệp của Đảng gắn với công tác môi trường vì sự phát triển bền vững đất nước.

 

Vũ Lân - Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 935676