--%>

     1. Một số hoạt động nổi bật của VACNE hướng tới cộng đồng

Đoàn đạp xe tình nguyện BVMT do VACNE tổ chức thường niên

     Trong 25 năm xây dựng và phát triển, VACNE luôn tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng và vì cộng đồng, lấy cộng đồng là trung tâm trong hoạt động. Theo VACNE, cộng đồng là những nhóm người cùng sinh sống, lao động, học tập, gắn bó trong sinh hoạt xã hội, kết nối với nhau, chung tay BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. VACNE hình thành hai phương pháp tiếp cận và tác động tới cộng đồng. Thứ nhất, VACNE tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; tham vấn, tư vấn, phản biện và xây dựng chính sách, luật pháp; các hoạt động phong trào thu hút cộng đồng tham gia BVMT; Thứ hai, động viên, khuyến khích, đồng hành với những việc làm chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân, qua đó VACNE nghiên cứu và tổng kết thành các mô hình, điển hình để phổ biến, nhân rộng.

     Trong 5 năm qua, VACNE đã hướng tới cộng đồng và vì cộng đồng với các hoạt động nổi bật:

     Truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ, hành vi sống thân thiện với môi trường cho nhân dân. VACNE thường xuyên tổ chức hai phương thức truyền thông và giáo dục. Phương thức thứ nhất, tổ chức các hoạt động truyền thông và giáo dục tại cộng đồng, do cộng đồng. Trung ương Hội đã định hướng các Hội ở địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác đẩy mạnh công tác truyền thông và giáo dục BVMT nhằm kết nối các tổ chức quần chúng, phát huy tinh thần dân chủ, tự chủ của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, VACNE đã phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp… biên soạn tài liệu, tập huấn cho đội ngũ cán bộ của các đoàn thể và cán bộ truyền thông cơ sở. Từ các hoạt động thực tiễn, VACNE rút ra kinh nghiệm: Cần kết nối các tổ chức quần chúng nhân dân chung tay làm công tác truyền thông và giáo dục BVMT cho cộng đồng dân cư và cần xây dựng mạng lưới truyền thông và giáo dục môi trường ở các cộng đồng dân cư trong cả nước.

     Phương thức thứ hai, Trung ương Hội tổ chức các hoạt động truyền thông và giáo dục về BVMT. Đây là những hoạt động tập trung, có tính định kỳ và kịch bản rõ ràng. Các hoạt động này tuy ít, nhưng do kết hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng nên có tác động lan truyền sâu rộng đến các cộng đồng dân cư. Trong 5 năm qua, VACNE đã tổ chức các hoạt động:

     - Đạp xe vì môi trường: Trung ương Hội đã đỡ đầu Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện đạp xe vì môi trường (C4E). Câu lạc bộ được thành lập bởi một nhóm sinh viên ở Hà Nội vào năm 2007. Từ khi thành lập đến nay, C4E đã tổ chức 6 lần đạp xe truyền thông môi trường. Hiện nay, câu lạc bộ C4E đã lan tỏa ra 3 miền với 8 địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Bình. Các thành viên của C4E là cầu nối, chuyển tải các hoạt động truyền thông, giáo dục của VACNE đến các cộng đồng dân cư, trong đó có các cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số. Đây là những hạt nhân trong mạng lưới truyền thông môi trường của VACNE. Qua 6 năm tồn tại và phát triển của C4E, VACNE nhận thấy: Cần đỡ đầu và đồng hành với các hoạt động truyền thông, giáo dục môi trường có tính chủ động, sáng tạo, tự chủ của quần chúng.

     - Tổ chức truyền thông sự kiện: Trung ương Hội đã phối hợp với Bộ TN&MT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các địa phương tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế như Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày nước thế giới và các hội thảo khoa học bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn... nhằm truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về BVMT và huy động cộng đồng tham gia vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường ở địa phương.

     - Biên soạn, in, phát hành sách và tài liệu: VACNE đã biên soạn nhiều ấn phẩm truyền thông về môi trường để cung cấp kiến thức, thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng làm công tác truyền thông môi trường cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó có những ấn phẩm đạt giải và được các nhà xuất bản tái bản nhiều lần như An ninh môi trường do PGS.TS Nguyễn Đình Hòe và TS. Nguyễn Ngọc Sinh biên soạn; Cẩm nang kỹ năng truyền thông môi trường của cán bộ Đoàn, Hội, Đội do TS. Trần Văn Miều làm chủ biên; Mô hình giáo dục truyền thông môi trường ở cấp cơ sở do Văn phòng Trung ương Hội biên soạn... Qua việc phối hợp xuất bản sách và tài liệu truyền thông, VACNE rút ra kinh nghiệm: Cần lồng ghép hoạt động truyền thông của Hội với các đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà khoa học.

     - Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội: Năm 2004, Trung ương Hội đã quyết định xây dựng trang điện tử (www.vacne.org.vn) để cung cấp thông tin về môi trường, BVMT đến người dân. Hiện nay, bình quân mỗi tháng có trên 2.000 lượt người truy cập tìm kiếm thông tin, kiến thức về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên trang thông tin điện tử của VACNE. Trang thông tin này là tiếng nói của VACNE đến với cộng đồng, đồng thời phản ánh ý kiến của cộng đồng về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lễ trao cúp vàng Vì sự nghiệp BVMT Việt Nam năm 2009

     - VACNE đã phối hợp với Diễn đàn nhà báo môi trường Việt Nam tổ chức truyền thông và giáo dục về môi trường cho các cộng đồng dân cư. Mặt khác, Diễn đàn còn kết nối các hoạt động truyền thông về môi trường với Diễn đàn môi trường nhà báo Trung Quốc và Lào. Trang thông tin điện tử của Diễn đàn (www.vfej.net) được đông đảo cộng đồng dân cư quan tâm. Bình quân hàng tháng có khoảng gần 3.000 lượt người truy cập.

     Tổ chức các hội chợ - triển lãm, các buổi lễ tôn vinh doanh nhân vì môi trường: VACNE đã phối hợp với Bộ TN&MT, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội chợ quốc tế về môi trường và trao các giải thưởng, tôn vinh những cộng đồng có đóng góp vào sự nghiệp BVMT; kết hợp với Hiệp hội BVMT Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức 2 Hội chợ quốc tế về môi trường thu hút hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và các nước trong khu vực tham gia; phối hợp với Tập đoàn Truyền thông và Hội chợ Bắc Hà tổ chức 2 lần trao giải “Công nghệ xanh” cho trên 200 doanh nghiệp, doanh nhân; phối hợp với Tạp chí Thực phẩm - Sức khỏe tổ chức Chương trình tôn vinh 80 doanh nhân đạt tiêu chí: “Vì môi trường xanh quốc gia”. Nhìn chung, các hoạt động trên đã tác động tốt đến cộng đồng doanh nghiệp và từ cộng đồng doanh nghiệp tác động đến các cộng đồng dân cư.

     Cuộc thi quốc gia về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước của học sinh trung học phổ thông: VACNE phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc thi quốc gia về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước của học sinh trung học phổ thông nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học; cổ vũ ý thức BVMT; tìm kiếm tài năng trẻ và hưởng ứng Cuộc thi quốc tế Giải thưởng Stốckhôm về nước (SJWP) dành cho lứa tuổi học sinh. Năm 2003, lần đầu tiên Việt Nam tham dự SJWP. Đến nay, VACNE đã tổ chức liên tục 10 cuộc thi, thu hút được 30 nghìn học sinh của 100 trường tham gia, với 12.040 đề án. Trong 9 cuộc thi trước, có 20 học sinh đạt giải Nhất đã được sang Stốckhôm, Thụy Điển tham dự Cuộc thi quốc tế về cải thiện sử dụng nước với học sinh của 30 nước trên thế giới. Cuộc thi không chỉ thu hút đông đảo học sinh tham gia mà còn thu hút các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh tham gia. Cuộc thi đã kết nối các cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước.

     2. Định hướng công tác truyền thông, giáo dục trong 5 năm tới

     - Duy trì, mở rộng các hoạt động truyền thông, giáo dục về BVMT và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên ở cộng đồng.

     - Xây dựng mạng lưới truyền thông về môi trường trong cộng đồng dân cư, trong đó Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên làm nòng cốt.

     - Kết nối cộng đồng tiên tiến vì môi trường và kết nối các miền Cây Di sản Việt Nam. Huy động sự tham gia của cộng đồng chung tay BVMT và tôn vinh, bảo vệ Cây Di sản Việt Nam.

     - Tổ chức các sự kiện Cúp công nghệ Xanh, tôn vinh Doanh nhân Việt Nam vì môi trường bền vững…

     - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ TN&MT, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, ảnh về BVMT và cải thiện nguồn nước...

TS. Trần Văn Miều

Trưởng Ban Truyền thông Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam

Thống kê

Lượt truy cập: 957218