--%>

    Ngày 25/10/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu (PLNK); góp ý dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải sinh hoạt và dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về thu hồi, xử lý thiết bị điện, điện tử, phương tiện giao thông thải bỏ”. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

   Những năm gần đây, nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu có xu hướng gia tăng mạnh. Tổng số các doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng phế liệu trên cả nước là 256 doanh nghiệp. Trong đó, lượng doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để trực tiếp phục vụ sản xuất là 153 doanh nghiệp (chiếm 59,76% tổng số doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu), số lượng doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác là 103 doanh nghiệp (chiếm khoảng 40,24%). Thông qua việc nhập khẩu phế liệu này, nhiều mặt hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như: Máy móc, thiết bị lạc hậu cũ, hỏng, linh kiện điện tử có chứa chất thải nguy hại… đã bị nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. Do việc nhập khẩu các loại phế liệu thường đem lại lợi nhuận cao, nên các doanh nghiệp tìm mọi cách để lách luật, dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt các lực lượng chức năng, thậm chí, cố tình vi phạm luật.

   Trước tình hình đó, ngày 14/9/2018, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với 6 nhóm PLNK làm nguyên liệu sản xuất, gồm: sắt, thép, nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao, trong đó, có nội dung quy định về chất liệu phế nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, để đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng PLNK làm nguyên liệu sản xuất và phù hợp quy định pháp luật, Bộ TN&MT đã dự thảo hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng PLNK làm nguyên liệu sản xuất với một số nội dung cụ thể như: Căn cứ pháp lý kiểm tra nhà nước về chất liệu PLNK làm nguyên liệu sản xuất; Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng PLNK làm nguyên liệu sản xuất; Kiểm tra nhà nước về chất lượng PLNK. Theo đó, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng PLNK làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo 3 bước: Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng PLNK; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám định thực tế, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy mẫu); Xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng PLNK trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra.

   Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác BVMT nói chung và hoạt động quản lý chất lượng PLNK nói riêng nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong thời gian tới, hạn chế rủi ro môi trường trong hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

    Tại Hội thảo, một số đại biểu cho rằng, các bước thực hiện chưa được quy định cụ thể về thời gian thực hiện. Cùng với đó, quy định thời gian ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu phải trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu ít nhất 15 ngày đang làm khó doanh nghiệp trong khi một số nước ở châu Á quy định thời gian này là 3 hoặc 7 ngày…

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 1404428