--%>

     Ngày 26/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng” - CarBi giai đoạn 2 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. 

 

Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng của huyện Nam Đông

 

    Dự án do Bộ TN&MT, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tài trợ. Đơn vị tiếp nhận dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với WWF-Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện dự án. Địa bàn thực hiện dự án là huyện Nam Đông và huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

    Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng của huyện Nam Đông và huyện A Lưới, phát huy công tác bảo tồn một cách hiệu quả thông qua việc cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên của các đối tác chủ chốt tại các địa phương.

    Các hoạt động chính của dự án là: Hỗ trợ quản lý bảo vệ và mở rộng các khu bảo tồn tại các khu vực cảnh quan vùng Trung Trường Sơn, cụ thể là khu vực dự án CarBi. Phát triển năng lực tuần tra địa phương tại các điểm nóng về sinh học; xác định tác động của dự án thông qua giám sát đa dạng sinh học; khuyến khích và nhân rộng các mô hình (tiếp cận) thành công về quản lý các khu bảo tồn; xác định việc buôn bán sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái phép và hỗ trợ phối hợp thực thi pháp luật lâm nghiệp liên ngành; hỗ trợ năng lực thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương và khu vực biên giới; nâng cao gắn kết cộng đồng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bền vững.

    Đồng thời, hỗ trợ thành lập và vận hành các quỹ phát triển thôn/bản; nâng cao năng lực về quản lý rừng cộng đồng; hỗ trợ thành lập các nhóm bảo tồn tình nguyện cấp cộng đồng; hỗ trợ các cơ chế tài chính bền vững được phát triển và chia sẻ với các bên liên quan và cải thiện phương thức quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng và chia sẻ lợi ích; tăng cường lợi ích tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

    Dự án có tổng kinh phí tài trợ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại là 47.708.000.000; tương đương 1.833.903 Euro và thời gian thực hiện trong vòng 6 năm (từ 2019 đến 2024).

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 348113