--%>

     UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải (XLNT) Phú Lộc (giai đoạn 2), thuộc quận Liên Chiểu, với tổng mức đầu tư trên 321 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.

 

Tình trạng ô nhiễm môi trường trên kênh Phú Lộc

 

     Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm XLNT Phú Lộc (giai đoạn 2) nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, XLNT đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào môi trường để đảm bảo sức khỏe, môi trường sống cho người dân và cảnh quan tại khu vực. Theo đó, công suất của Nhà máy XLNT giai đoạn 2 sẽ được nâng lên 65.000 m3/ngày, đêm, với công nghệ XLNT hiếu khí theo mẻ cải tiến. Chất lượng nước thải đầu ra đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; chất lượng khí thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất khí độc hại trong không khí xung quanh.

     UBND TP giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm quản lý việc thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2796061