--%>

     UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 4402/QĐ-UBND phê duyệt dự án Trường Sơn xanh sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Mỹ.

 

 

     Dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi các phương thức sử dụng đất tiên tiến để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và tăng khả năng phục hồi nhằm bảo vệ con người, cảnh quan rừng và đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh.

     Dự án sẽ được triển khai từ năm 2016-2020 tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

     UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai lập hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định của Chính phủ, nhà tài trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; làm việc với nhà tài trợ về thanh toán kinh phí đã triển khai thực hiện các công việc, hoạt động từ khi chuẩn bị dự án đến nay; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo dự án và chịu trách nhiệm thành lập Ban Quản lý dự án theo quy định…

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 3321457