--%>

     Ngày 11/9/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có Văn bản số 4907/BTNMT-TĐKTTT phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” trong toàn ngành, nhằm thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành trong việc ngăn chặn ô nhiễm nhựa và ni lông.

     Đợt thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức, xây dựng kế hoạch, lộ trình để giảm thiểu tiêu thụ sản phẩm nhựa, túi ni lông trong các cơ quan, đơn vị. Hàng ngày, phát động mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn ngành hãy hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”;

     Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về môi trường, trong đó hoàn thiện các công cụ kinh tế để khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất loại vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần;

     Đề xuất và triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về lĩnh vực BVMT liên quan đến việc giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông;

     Trình ban hành các kế hoạch, lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế sản phẩm nhựa, túi ni lông sử dụng một lần tại công sở, cơ quan hành chính tại địa phương;

 

Việc xử lý rác thải nhựa gặp nhiều khó khăn

 

     Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan, cộng đồng và thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông, phát hành kèm theo các mô hình, cách làm;

     Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ để thực hiện việc dự báo, cảnh báo các nguy cơ của việc ô nhiễm nhựa và ni lông; tăng cường hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế; thúc đẩy thực hiện các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về vấn đề ô nhiễm nhựa và ni lông;

     Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật môi trường đối với vấn đề ô nhiễm các sản phẩm nhựa và ni lông nghiêm trọng.

     Về tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở TN&MT, Trưởng - Phó các Khối, Cụm thi đua phát động phong trào thi đua “Hành động đế giảm thiếu ô nhiêm nhựa và ni lông” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông nghiêm trọng đang tiếp diễn để BVMT.

     Cuộc thi đua được sơ kết, tổng kết và khen thưởng làm 2 đợt: Đợt 1 kết thúc năm 2018; đợt 2 đến hết ngày 30/4/2019. Các đơn vị, Sở sẽ tổng kết, đánh giá kết quả, tác dụng hiệu quả của phong trào để khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

     Bộ trưởng Bộ TN&MT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, yêu ngành, yêu nghề, phát huy thế mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng đợt thi đua, lập thành tích hoàn thành thắng lợi mục tiêu cải thiện môi trường, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành TN&MT trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và các năm tiếp theo.

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 2826284