--%>

     Bộ Thương mại Công nghiệp & Năng lượng Hàn Quốc đang soạn thảo các ý kiến để loại bỏ các nhà máy điện đốt than lâu đời nhất và gây ô nhiễm nhất.

 

 

     Trong số 53 nhà máy điện đốt than tại Hàn Quốc thì 11 nhà máy có tuổi thọ trên 30 năm và 3 nhà máy đã hoạt động hơn 40 năm. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Joo Hyung-Hwan cho biết, Chính phủ đã quyết định đóng cửa các nhà máy điện đốt than lâu đời và cũ kĩ để giảm thiểu việc gây ô nhiễm không khí và khí thải bụi. Ông nói rằng các cơ sở khí đốt tự nhiên sẽ tạo ra nhiều điện hơn để tránh tình trạng thiếu điện nhất có thể.

     Hàn Quốc cũng hủy bỏ kế hoạch xây dựng bốn nhà máy điện đốt than mới như một phần của cam kết về thỏa thuận khí hậu tại Paris với chữ ký của gần 200 quốc gia vào tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, dự án xây dựng 20 nhà máy mới vẫn đang được lên kế hoạch trong năm 2021.

 

Hương Đỗ

Thống kê

Lượt truy cập: 3324689