--%>

     Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục đảng viên, đoàn viên, hội viên, CBCNVC và cộng đồng chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường; triển khai tốt các chỉ nghị, nghị quyết của trung ương Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực BVMT.

 

 

     Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 như: tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, giao lưu văn nghệ, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày không sử dụng túi ni lông...; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; chăm sóc và bảo vệ cây xanh; di dời chuồng trại không hợp vệ sinh, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới...

     Các cơ quan báo chí, đài truyền thanh trên địa bàn tăng thời lượng đưa tin, bài, phát sóng các vấn đề về môi trường; xây dựng chuyên đề, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về chủ đề BVMT nông thôn, xây dựng nông thôn mới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

 

Thu Hằng

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 133607