--%>

     UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quận năm 2018.

     Theo đó, để triển khai kế hoạch, quận sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, BVMT. Cụ thể: Xây dựng chương trình truyền thông để phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, áp phích, phát hành tờ rơi, sản phẩm truyền thông tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, BVMT tại các phường, các trường học, đến từng hộ gia đình để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, BVMT; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý năng lượng cho các cơ sở công nghiệp và tòa nhà…

     Cùng với đó, phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng năng lượng theo tiêu chí của TP; vận động các hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng lồng ghép trong phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, phổ biến các giải pháp và công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng, tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng cho: Hệ thống cung cấp nước nóng trung tâm trong các tòa nhà xây dựng; hệ thống bơm tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn quận.

     Ngoài ra, thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất, phân phối điện năng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải như: Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức giao thông, duy tu, duy trì; đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng văn minh, hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường; phổ biến sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5)…

 

Lưu Huyền Trang

Thống kê

Lượt truy cập: 433752