--%>

     UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2768/UBND-KT về việc thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.

     Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở TN&MT thường xuyên đôn đốc Phòng TN&MT các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn theo phân cấp; Đôn đốc các cơ sở nộp phí, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước; Tổng hợp báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu phí BVMT đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ.

     Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời, hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020.

     Cục Thuế TP. Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở TN&MT rà soát, thống kê các cơ sở công nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản đang nộp thuế hoặc đăng ký kinh doanh có cơ sở sản xuất hoạt động để TN&MT tổng hợp danh sách các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.

     Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội phối hợp các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn TP tổng hợp và chủ động cung cấp thông tin cho Sở TN&MT những đối tượng phát sinh mới; Phối hợp với Sở TN&MT tiến hành kiểm tra, phân loại đối tượng nộp phí BVMT theo đúng quy định đối với các đối tượng phát sinh mới hoặc theo kiến nghị của các cơ sở sản xuất - kinh doanh.

 


Ảnh minh họa

 

     Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội, Sở Công Thương và các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp tăng cường rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất trong khu, cụm công nghiệp phải tiến hành đấu nối xử lý nước thải vào các trạm xử lý nước thải tập trung đã được đầu tư; Xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý nước thải theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện phải đấu nối xử lý nước thải nhưng không tiến hành đấu nối gửi Sở TN&MT và các đơn vị liên quan để tiến hành thanh tra, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để có chế tài phù hợp, giải quyết dứt điểm tình trạng không tiến hành đấu nối, không phát huy được hiệu quả đầu tư của các trạm xử lý nước thải.

     UBND TP cũng yêu cầu các chủ đầu tư trạm xử lý nước thải phải tiến hành kê khai nộp phí (bao gồm cả các trạm đang vận hành thử nghiệm) theo quy định để tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trạm xử lý nước thải trong việc yêu cầu các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải thực hiện đấu nối xử lý nươc thải vào trạm xử lý nước thải tập trung; Có biện pháp khắc phục tình trạng trốn phí BVMT đối với nước thải công nghiệp khi kéo dài quá thời gian quy định thực hiện vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung.

     UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng TN&MT chủ động rà soát, tổng hợp đối tượng nộp phí trên địa bàn: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, triển khai thu phí, phối hợp với UBND xã phường, thị trấn rà soát đối tượng nộp phí BVMT đối với nước thải theo đúng quy định; Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thống kê các đơn vị phát sinh nước thải sinh hoạt và tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường theo quy định.

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 2136812