--%>

     UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 649/UBND-KT yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Ba Vì, Sơn Tây tăng cường quản lý, bảo vệ các cá thể rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô, hồ Xuân Khanh và cá thể cua đinh tại đình Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

     Sau khi xem xét đề xuất của Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND Thành phố giao Sở TN&MT Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường nước tại hồ Đồng Mô và Xuân Khanh, nhất là những vị trí gần bãi rác và bị ô nhiễm.

 

Cua đinh (Ảnh minh họa)

 

     Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật các vấn đề về môi trường nước và công tác bảo tồn, khai thác bền vững đa dạng sinh học tại hồ Đồng Mô và Xuân Khanh.

     Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao UBND thị xã Sơn Tây và UBND huyện Ba Vì hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, trong đó trọng tâm là đối tượng rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô và Xuân Khanh. UBND quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc quận, UBND phường Thượng Thanh, Ban Di tích đình Thanh Am tổ chức bảo vệ tại chỗ, đúng quy định của pháp luật đối với cá thể cua đinh hiện có trong ao đình Thanh Am, phường Thượng Thanh; chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát về chất lượng môi trường nước tại các ao trong đình Thanh Am để bảo đảm môi trường sống cho cua đinh và các đối tượng động vật thủy sinh khác trong ao...

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 2150396