--%>

     UBND TP. Hà Nội vừa có Công văn số 4509/UBND-ĐT, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu.

     Hầu hết các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn Hà Nội đều không có hệ thống thu hồi xử lý khí thải, thậm chí không có cả ống khói để tăng cường khả năng pha loãng khí thải. Hậu quả là không khí khu vực xung quanh rất ngột ngạt, ô nhiễm nặng nề. Hoạt động bốc dỡ, chuyên trở đất, gạch thành phẩm diễn ra thường xuyên làm phát sinh bụi, gây mất an toàn giao thông.

     Theo kết quả nghiên cứu tính toán của Viện nghiên cứu KHCN Việt Nam, để sản xuất 1 vạn viên gạch kích thước tiêu chuẩn 20 x 10 x 5 cm cần tiêu thụ khoảng 1,8 tấn than đá, 3 m3 củi; mỗi năm một lò gạch có thể sản xuất khoảng 10 đến 15 vạn viên. Như vậy chỉ ước tính riêng cho một lò gạch trung bình mỗi năm tiêu tốn hết 18 đến 27 tấn than, 30 đến 45 m3 củi.

     Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển, phối trộn nhiên liệu cho các lò đốt cũng đòi hỏi tốn nhiều năng lượng và nhân công, dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao nên khó cạnh trạnh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất theo quy mô công nghiệp.  

 

Lò gạch thủ công (Ảnh minh họa)

 

     Ngày 10/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8616/VPCP-CN chỉ đạo về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu. Thực hiện chỉ đạo này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

    UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc tổ chức thực hiện theo quy định, thường xuyên, định kỳ báo cáo UBND TP kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất những nội dung vượt quá thẩm quyền. Trên cơ sở quy hoạch vật liệu xây dựng của TP đã được phê duyệt, kiểm tra, rà soát, đề xuất, báo cáo UBND TP thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

     Theo Công văn số 8616/VPCP-CN, trên cơ sở quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được phê duyệt, vùng nguyên liệu đã được quy hoạch, phù hợp với các chỉ tiêu tại Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình tiêu thụ vật liệu xây trên thị trường. Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương xem xét, chấp thuận đầu tư các dự án cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung đảm bảo (lò tuy nen sản xuất theo công nghệ tiên tiến; mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao; tăng năng suất lao động; giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu; đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định); khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét.

 

Uyên Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 3078831