--%>

     UBND TP. Hà Nội đề xuất thu phí môi trường đối với xe máy sau năm 2020. Theo đó, cơ chế xử lý và lộ trình triển khai trong thời gian tới gồm 2 bước: Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại TP. Hà Nội; Không phân biệt xe có biển số đăng ký tham gia giao thông trên địa bàn để đảm bảo công bằng.

     Việc kiểm soát được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khí thải ở các mức độ: Thu phí môi trường thông qua việc dán tem môi trường các mức xanh, vàng, đỏ đối với phương tiện xe mô tô, xe gắn máy; Thu hồi, kiên quyết loại bỏ xe mô tô, xe gắn máy không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật tham gia giao thông đối với phương tiện có mức phát thải môi trường vượt quá mức cho phép không có các biện pháp khắc phục.

 

 

     Đề xuất không quy định niên hạn sử dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy phù hợp với kinh nghiệm thế giới và phù hợp với các giải pháp của Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do TP. Hà Nội đang xây dựng (phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, dừng hoạt động đối với xe máy trên địa bàn các quận nội thành vào năm 2030, thu phí phương tiện ra vào khu vực trung tâm TP...).

     Hà Nội cũng đưa ra lộ trình triển khai là 3 giai đoạn: Từ năm 2017 đến giữa năm 2018, sẽ hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy định kỹ thuật đối với xe mô tô, xe gắn máy; Từ nửa cuối năm 2018 đến hết năm 2019, sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra khí thải đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên tham gia giao thông tại TP. Hà Nội và giai đoạn sau năm 2020, sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện căn cứ vào điều kiện thực tế nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai giai đoạn tiếp theo đối với xe mô tô, loại có dung tích xy lanh động cơ dưới 175 cm3 và xe gắn máy tham gia giao thông; Phát triển hệ thống, mạng lưới các cơ sở kiểm tra khí thải theo phương án đề xuất; Thu hồi loại bỏ đối với những phương tiện cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khí thải.

                                                                                           

Nguyễn Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 128855