--%>

   UBND TP. Hà Nội đã cho ý kiến về công tác duy trì, quản lý chất thải và vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn TP tại nội dung Công văn số 1623/UBND-ĐT.

 

 

 

   Để giải quyết những tồn tại trong việc thực hiện công tác duy trì VSMT trên địa bàn TP năm 2017 và các năm tiếp theo, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử phạt vi phạm của các chủ đầu tư, các nhà thầu vi phạm về VSMT, đổ chất thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định.

   Đồng thời, Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định BVMT trên địa bàn của các đơn vị quản lý bến xe, điểm trông giữ xe; Kiểm tra, theo dõi việc thu gom, vận chuyển, xử lý đối với các đơn vị có xưởng sữa chữa phát sinh rác thải nguy hại. Các đơn vị quản lý bến xe chịu trách nhiệm thực hiện quan trắc định kỳ nước thải đảm bảo tiêu chuẩn quy định trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước chung.

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 2680306