--%>

     Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện cho các làng nghề truyền thống phát triển bền vững, Hà Nội hiện đã và đang đầu tư xây dựng 5 dự án xử lý nước thải (XLNT) tại một số huyện.

     Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề. Ước tính mỗi ngày, các làng nghề thải ra môi trường hàng trăm nghìn tấn chất thải rắn, hàng nghìn m3 nước thải sinh hoạt. Hầu hết các loại chất thải không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường.

     Để khắc phục tình trạng này, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về BVMT làng nghề giai đoạn 2016 - 2020; phê duyệt Đề án BVMT làng nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

      Trên cơ sở đó, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung nguồn lực và xây dựng lộ trình cụ thể đối với việc cải thiện môi trường làng nghề. Trong đó, triển khai nhiều chính sách cho vay vốn ưu đãi để thay đổi công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý chất thải.

 

           
Toàn cảnh Nhà máy XLNT Cầu Ngà

 

     Bên cạnh đó, TP định hướng xã hội hóa đầu tư 90% các dự án, bằng việc xây dựng cơ chế và ưu tiên thu hút các dự án về BVMT; tăng cường kiểm soát công nghệ cũ, công nghệ lạc hậu tại các làng nghề, đồng thời quy hoạch di dời, chuyển đổi ngành nghề gây ô nhiễm.

     Đến nay, một số các dự án XLNT làng nghề đã và đang được đầu tư xây dựng.

     Cụ thể, từ tháng 9/2016, phục vụ XLNT làng nghề các xã Minh Khai, Dương Liễu và Cát Quế thuộc huyện Hoài Đức, Nhà máy XLNT Cầu Ngà đã được đưa vào vận hành với công suất 20.000 m3/ngày, đêm.

     Dự án xây dựng nhà máy XLNT tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức có công suất 8.000 m3/ngày, đêm được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP đã hoàn thành được 90% khối lượng công việc, chuẩn bị đưa vào vận hành XLNT các làng nghề tại các xã: Đắc Sở, Yên Sở, Sơn Đồng, Đức Giang, Tiền Yên của huyện Hoài Đức.

     Dự án xây dựng hệ thống XLNT làng nghề cơ khí, kim khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai có công suất 1.000 m3/ngày, đêm, đang kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư;

     Dự án đầu tư, xây dựng hệ thống XLNT tập trung tại làng nghề Phùng Xá, huyện Mỹ Đức công suất 500 m3/ngày, đêm, đã thực hiện xong giai đoạn 1;

     Dự án xây dựng Nhà máy XLNT làng nghề Vạn Phúc tại Hà Đông có công suất 10.000 m3/ngày, đêm; thời gian thực hiện từ 2017 - 2020, hiện Công ty CP Đầu tư và thương mại Phú Điền đang lập đề xuất Dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

     Ngoài ra, UBND TP cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai “Hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề giai đoạn 2016 - 2020”  để xây dựng các công trình XLNT và chất thải rắn đối với 20 làng nghề.

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 1576581