--%>

     Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo", TP đã chi khoảng 3,1% tổng chi ngân sách cho BVMT, đồng thời triển khai hiệu quả nhiều chương trình BVMT TP.

 

 

     Thời gian qua, Hà Nội đã bố trí ngân sách của TP để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, quan trắc, thanh kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, trang thiết bị lấy mẫu, đo tại hiện trường phục vụ công tác quản lý, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học hơn 13,5 tỷ đồng, bao gồm kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2017 - 2020; bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về BVMT TP.

     Theo báo cáo của TP.Hà Nội, tổng mức kinh phí bố trí cho sự nghiệp môi trường năm 2016 và 2017 đều đạt 3,1% tổng chi ngân sách TP. Giai đoạn 2015-2017, UBND TP đã phê duyệt 8 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành TN&MT, trong đó có 6 đề tài và 2 dự án sản xuất thử nghiệm với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học gần 16,34 tỷ đồng. Năm 2018, dự kiến, TP sẽ triển khai 4 đề tài và 1 dự án nghiên cứu khoa học.

 

Lưu Trang

Thống kê

Lượt truy cập: 2502032