--%>

     Tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 13/3/2018, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, trong năm 2017, các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn TP đã kiểm tra, thanh tra tại 2.161 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 588 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 16,5 tỷ đồng.

     Trong đó, Sở TN&MT đã thanh tra, kiểm tra 468 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính đối với 21 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt trên 2,5 tỷ đồng. Công an TP. Hà Nội thanh tra, kiểm tra 176 vụ, lập hồ sơ đề nghị các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 176 vụ, với tổng số tiền phạt khoảng 6,8 tỷ đồng; UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm hành chính 391 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 7,1 tỷ đồng.

     Kết quả thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường trong thời gian vừa qua cũng cho thấy: số cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải vẫn còn thấp, công tác chấp hành các quy định về BVMT tại một số cơ sở được kiểm tra còn chưa được thường xuyên và nghiêm túc; Một số doanh nghiệp còn xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, thực hiện không đúng các nội dung trong các hồ sơ pháp lý về môi trường…

     Sở TN&MT cũng đã rà soát, kiểm tra và xác định các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đến nay, qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã, đã ghi nhận 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường.

     Trong năm 2018, Sở TN&MT Hà Nội sẽ triển khai rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm đen, các khu vực bức xúc về môi trường trên địa bàn để xây dựng lộ trình, biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để tại các khu vực này.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 2769065