--%>

    Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đặc biệt, nhiều địa phương tập trung phát triển sản xuất, đã có nhiều mô hình mới đã mang lại hiệu quả kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

    Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, TP. Hà Nội có 8 huyện và 324 xã đạt chuẩn NTM, tăng 30 xã so với năm 2017, tăng 26 xã so với kế hoạch đề ra. Với những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM, đến nay, đời sống nông dân Hà Nội không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn dự kiến năm 2018 đạt 46 triệu đồng/năm; đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm.

 

Xã nông thôn mới Liên Trung (huyện Đan Phượng) luôn xanh, sạch, đẹp

 

    Cùng với đó, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn TP.Hà Nội đạt 86,06%. Trong đó, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các huyện, thị xã đạt 83,53%. Có 100% số xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại…

    Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, TP có 10 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM, Hà Nội đang chỉ đạo và giao chỉ tiêu 4 huyện gồm Gia Lâm, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai phấn đấu đạt chuẩn NTM. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục tập trung, tăng cường và đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng NTM. Các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với 4 huyện Gia Lâm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất triển khai thực hiện các tiêu chí huyện NTM và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện NTM trong năm 2018. Các quận tiếp tục nghiên cứu quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng NTM, đặc biệt, quan tâm các huyện phấn đấu hoàn thành huyện NTM 2018, 2019 và 2020.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 3362722