--%>

     UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất TP Hà Nội năm 2017.

     Năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, trong đó Thủ đô Hà Nội là một trong các thành phố luôn đi đầu triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch. Từ năm 2012, UBND thành phố phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thành công sự kiện Giờ Trái đất. Sự kiện đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội với người dân cả nước, bạn bè quốc tế. Từ năm 2009 đến nay, Chiến dịch Giờ Trái đất của thành phố đã được đông đảo người dân Thủ đô tham gia hưởng ứng với tinh thần tự nguyện, tự giác và cùng nhau thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2016 đã góp phần vào lượng điện tiết kiệm trong 1 giờ tắt đèn của cả nước là 451.000 kWh điện, tiết kiệm được 731,5 triệu đồng.

 

Ảnh minh họa

 

     Năm 2017, TP. Hà Nội tham gia việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 với chủ đề: “Tắt đèn, bật tương lai”. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 kỳ vọng nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Để sự kiện được tổ chức thành công, UBND TP chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành dán áp phích, phát tờ rơi tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, khu vực công cộng... nhằm tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các hộ gia đình, các khu dân cư tham gia tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch bằng các hình thức: Nhóm tuyên truyền viên đạp xe, chạy bộ; tổ chức các cuộc thi với chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tới phường, xã, tổ dân phố. Tổ chức đêm sự kiện Giờ trái đất 2017, từ 20 giờ đến 21 giờ 30, ngày 25/3/2017, tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám…

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 1576885