--%>

    UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND, triển khai hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP. Hà Nội năm 2019. Theo đó, TP phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi ni lông khó phân hủy; giảm tối đa các cơ sở sản xuất hao bì tiêu dùng từ nhựa xuống thấp nhất.

 

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020, giảm 50% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh

 

   Theo kế hoạch, TP sẽ thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm đảm bảo phát triển nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế hệ mới; ứng dụng, đổi mới trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý; hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

    Đến năm 2020, TP phấn đấu tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong GDP đạt 42%. Tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ đối với chất thải được thu gom đối với: Chất thải rắn sinh hoạt đô thị 85%, chất thải, rắn công nghiệp 75%, chất thải rắn xây dựng 50%.

    Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về kỹ năng sản xuất và tiêu dùng bền vững…, thành phố sẽ tập trung phát triển hệ thống phân phối bền vững của các doanh nghiệp phân phối.

    Cụ thể, TP sẽ đánh giá tiềm năng thị trường và khả năng cung ứng, phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đổi mới sinh thái trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tài nguyên và năng lượng, giảm các tác động đến môi trường.

     Ngoài ra, TP sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, chống rác thải nhựa, như: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện và xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững và chống rác thải nhựa; hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường; thúc đẩy các dự án sản xuất sản phẩm nhựa tái chế, bao bì thân thiện với môi trường; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ từ sản xuất nhựa khó phân hủy sang các chất liệu khác thân thiện với môi trường.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2491880