--%>

     Ngày 18/9/2017, tại Hà Nội, Viện Sinh thái và bảo vệ công trình tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn (RNM) ven biển Nam Trung bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, RNM ven biển Nam Trung bộ tập trung ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Bình Thuận. Những năm qua, diện tích RNM ở các tỉnh này không ngừng bị suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy giảm diện tích RNM là do tác động chặt phá của con người nhằm mục đích: lấy củi, lấy gỗ và đặc biệt là chuyển đổi diện tích để nuôi tôm, nuôi thủy sản khác. Sự suy giảm diện tích RNM gây ra những hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang rất phức tạp.

     Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá hiện trạng RNM; chọn được giống cây trồng chịu mặn phù hợp với vùng Nam Trung bộ và diễn biến của BĐKH. Đồng thời, xây dựng được giải pháp kỹ thuật và chính sách để phục hồi cũng như phát triển bền vững RNM ven biển Nam Trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

     Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như: Phương pháp nghiên cứu hiện trạng RNM và tác động của biến đổi khí hậu đến RNM ven biển Nam Trung bộ; Phương pháp đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen và thử nghiệm nhân nhanh (in vitro) một số loài cây ngập mặn; Phương pháp xây dựng mô hình trồng và chăm sóc RNM…

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3325226