--%>

 


     NXB: Xây Dựng 2011
     Tác giả: Nguyễn Văn Phước
     Số trang: 325 Trang​

     Cuốn sách do PGS. TS Nguyễn Văn Phước biên soạn, giúp sinh viên ngành môi trường, cũng như các ngành liên quan và những người muốn tìm hiểu về quá trình xử lý nước thải có cái nhìn tổng quan về quá trình sinh học trong nước thải cũng như các phương pháp xử lý nước thải cụ thể.
     Cuốn sách bao gồm 10 chương:
     Chương I. Các khái niệm cơ bản về nước và nước thải
     Chương II. Tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải
     Chương III. Vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải
     Chương IV. Động học của quá quá trình sinh học
     Chương V. Phương pháp sinh học kỵ khí
     Chương VI. Phương pháp sinh học hiếu khí
     Chương VII. Hồ sinh học
     Chương VIII. Phương pháp sinh học lai ghép - hybrid
     Chương IX. Xử lý các chất gây phú dưỡng (N, P) bằng phương pháp sinh học
     Chương X. Xử lý sinh học các loại nước thải

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 1379704