--%>

NXB: ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Tác giả: PGS. TS. Phùng Chí Sỹ, TS. Nguyễn Thế Tiến
Quy hoạch môi trường là khái niệm còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Trong những năm gần đây cũng có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này tuy nhiên vẫn chưa có công trình có phương pháp luận và nội dung thống nhất cho việc lập quy hoạch môi trường vùng. Quyển sách giới thiệu các cơ sở lý thuyết về quy hoạch môi trường và ứng dụng thực tế tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Đà Nẵng.
Nội dung của giáo trình được thể hiện qua 7 chương
Chương 1. Khái quát về lịch sử nghiên cứu quy hoạch môi trường
Chương 2. Những vấn ñề chung về Quy hoạch môi trường
Chương 3. Phân loại quy hoạch môi trường
Chương 4. Nội dung và phương pháp sử dụng trong quy hoạch môi trường
Chương 5. Mối quan hệ giữa QHMT và quy hoạch phát triển KT-XH
Chương 6. Các bước trong nghiên cứu lập Quy hoạch môi trường
Chương 7. Case study: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở quy hoạch môi trường phát triển kinh tế - xã hội quận Gò Vấp, Tp.HCM”

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 1379639