--%>

NXB: ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2003
Tác giả: TS. Trịnh Thị Thanh
Giáo trình "Độc học, môi trường và sức khỏe con người" được biên soạn nhằm mục đích đào tạo học viên về cơ chế xâm nhập các độc chất vào cơ thể con người thông qua các con đường hấp thụ, phân bố và đào thải; liên kết các kiến thức về thực tế môi trường (nguồn, tính chất và các loại độc chất) với các kiến thức khoa học có liên quan về độc học; các nguyên tắc cơ bản để xây dựng, thiết kế các nghiên cứu về độc học, môi trường và sức khoẻ con người.
Nội dung của Giáo trình được thể hiện qua 7 chương
Chương 1. Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người.
Chương 2. Các dạng độc chất
Chương 3. Sự hấp thụ, phân bố và đào thải
Chương 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính
Chương 5. Đánh giá độ an toàn
Chương 6. Đánh giá nguy cơ của độc chất
Chương 7. Ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khoẻ con người.

Huy Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 2893058