--%>

    

     NXB Hà Nội

     Chủ biên: PGS.TS. Lê Đức - PGS.TS. Trần Khắc Hiệp

     Đất nước ta có khoảng 24 triệu ha đất đồi núi, trong đó chủ yếu là đất có độ dốc lớn, rất nhạy cảm với sự thoái hóa đất do rửa trôi, xói mòn. Vùng đất đồng bằng thường xảy ra chua hóa, mặn hóa, ô nhiễm đất do sử dụng phân bón vô cơ không hợp lý, hóa chất BVTV hay do chất thải của những làng nghề, của công nghiệp và giao thông và dịch vụ.

     Giáo trình “Đất và bảo vệ đất” do tập thể cán bộ giảng dạy môn Khoa học đất của trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội biên soạn, với nội dung đơn giản, ngắn gọn sẽ dẫn dắt người đọc từ kiến thức hình thành đất, các yếu tố cơ bản độ phì đất, phân loại, phân hạng đất đến vấn đề sử dụng, cải tạo, BVMT đất. Đồng thời, Giáo trình cũng đề cập đến thực tế sử dụng đất đai ở Hà Nội và một số bài thực hành về nghiên cứu đất ngoài thực địa.

    Nội dung Giáo trình được biên soạn phù hợp với trình độ học sinh các trường trung học nông nghiệp nói chung và trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội nói riêng.

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 2893218