--%>

     Ngày 10/11/2018, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về việc xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.

     Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo của một số Ban thuộc Ban Kinh tế Trung ương; đại diện Bộ NN&PTNT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ…

 

Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW Cao Đức Phát phát biểu tại buổi làm việc

 

     Theo Báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Viện Chiến lược Chính sách TN&MT (Bộ TN&MT), từ tháng 10/2017, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện sơ kết. Bộ đã nhận được báo cáo của 27 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; điều tra, khảo sát ở một số địa phương, Bộ, ngành; đồng thời đã xây dựng Dự thảo báo cáo sơ kết và tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị quản lý về nội dung sơ kết. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã tổ chức 2 hội thảo chuyên đề về “Tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT”; “Hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT”.

 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu

 

     Về tình hình triển khai Nghị quyết sô s24-NQ/TW, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Các Bộ, ngành, địa phương cũng ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Cụ thể, ở cấp Trung ương, có 27 Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành các Chương trình kế hoạch hành động có liên quan đến Nghị quyết (6 Bộ, ngành đã ban hành Chương trình hành động); ở 63 tỉnh, thành phố đã có 100 chương trình, kế hoạch hành động và 63 Nghị quyết, 71 Chỉ thị, 145 kế hoạch hành động có liên quan đến Nghị quyết số 24-NQ/TW…

     Riêng Bộ TN&MT, đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; xây dựng nhiều video clip truyền hình, các chương trình phát thanh, giáo trình; phát hành sổ tay, tờ rơi, sách, tổ chức nhiều đợt tập huấn, cuộc thi tuyên truyền về BĐKH; phối hợp mở nhiều chuyên mục trên các báo, đài; phát sóng các phim về BĐKH; đồng thời, tổ chức tập huấn tại nhiều địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng phó BĐKH…

     Đối với các Bộ, ngành, đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tập huấn các hoạt động truyền thông về TN&MT như các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Quốc phòng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Ngân hàng nhà nước…; các địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về BĐKH.

     Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, điều quan trọng nhất là đã đưa được các nội dung về BĐKH vào trong một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, nhận thức, hành động về BĐKH ở Trung ương và địa phương đều được nâng cao. 63 tỉnh, thành đều có Ban Chỉ đạo, đặc biệt, tại đồng bằng sông Cửu Long, cấp huyện cũng có Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH.

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW Cao Đức Phát đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TN&MT và ngành TN&MT trong việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học liên quan tới tổng hợp số liệu, nội dung… cho nhiệm vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết.

     Nghị quyết đã thực sự tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp từ Trung ương đến địa phương trong việc thực hiện ứng phó với BĐKH, BVMT. Trên cơ sở đó, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục đánh giá kỹ những thành công, kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đưa ra các kiến nghị, mục tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, Nghị quyết số 24-NQ/TW là Nghị quyết bao trùm lên hầu hết Chương trình hành động của các Bộ, ngành, địa phương. Nghị quyết đã tạo một trang mới trong chuyển biến về ứng phó với BĐKH, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến về cách thức quản lý tài nguyên và BVMT. Đặc biệt, đối với công tác dự báo khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai, Việt Nam đã dự báo được ở ngoài khơi xa, cảnh báo thiên tai… hạn chế được nhiều thiệt hại, nhất là thiệt hại về con người so với 5 năm trước đây. Trong đó, đáng kể nhất là việc Việt Nam đã vươn lên trở thành Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn của khu vực.

     Để tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung thể hiện được vai trò của quốc gia, của TN&MT cũng như các Bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết. Theo Bộ trưởng, trong Báo cáo cũng cần kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc thể hiện rõ hơn vai trò của các hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

     Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Viện Chiến lược Chính sách TN&MT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trong thời gian sớm nhất.

 

An Vi (Theo Monre)

Thống kê

Lượt truy cập: 2787277