--%>

     Ngày 6/9/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị “Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi”.

     Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) có 12 chương, 111 Điều. So với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, tăng 23 Điều và bổ sung 4 Chương mới gồm: Chế biến, thương mại lâm sản; Hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp; Giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; Quản lý nhà nước về lâm nghiệp… Phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo Luật được thiết kế theo hướng quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; Kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản thể hiện rõ lâm nghiệp là ngành kinh tế - xã hội, gồm các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, Luật phải giải quyết được những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn, cần xem lâm nghiệp là ngành kinh tế thay vì chỉ đơn thuần là bảo vệ như hiện nay; Phải giải quyết được vấn đề sinh kế của người dân bảo vệ rừng; Tiếp tục quy hoạch và phát triển hệ sinh thái rừng theo kế hoạch và tính toán định giá trong môi trường rừng. Bên cạnh đó, bố cục Dự thảo Luật phải bảo đảm sự cân đối giữa các quy định về bảo vệ với phát triển rừng; Sắp xếp các chương, mục, điều, khoản hợp lý, khoa học; Sửa đổi, xem xét lại quy định rừng tự nhiên là của Nhà nước…

     Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, phạm vi Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi được điều chỉnh rộng hơn và theo chuỗi từ khâu bảo vệ, sử dụng, chế biến, thương mại. Theo đó, quy định cụ thể các chính sách của Nhà nước đối với lâm nghiệp, trong đó, khẳng định Nhà nước đầu tư bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng trọng điểm, trọng yếu của quốc gia và một số đầu tư công. Còn các nhiệm vụ khác được xã hội hóa, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư. Dự thảo Luật cũng đã có những đột phá quan trọng, phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp như: phát triển khoa học công nghệ, giá rừng, tài chính trong lâm nghiệp. Dự thảo cũng được bổ sung Chương mới liên quan đến giá cả, tài chính trong lâm nghiệp để khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của chủ rừng mà Luật năm 2004 chưa đề cập. Đồng thời, Dự thảo Luật cũng thể chế hóa việc phân cấp chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

 

An Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 5303360