--%>

     Ngày 5/12/2018, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia năm 2018, với chủ đề “Môi trường nước các lưu vực sông”. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh và đại diện các Bộ/ngành, Sở TN&MT, chuyên gia, nhà khoa học…

     Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, hiện nay, ô nhiễm môi trường LVS là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, hoạt động, nhiều địa phương. Đây cũng là vấn đề đã được các Đại biểu quốc hội và cử tri cả nước hết sức quan tâm, chất vấn tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Do đó, yêu cầu Báo cáo chuyên đề môi trường quốc gia năm 2018 về LVS phải phản ánh được chính xác, toàn diện các vấn đề môi trường LVS tại Việt Nam.

     Với mục tiêu cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước thuộc các LVS, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ta trong thời gian qua và đưa ra những khuyến nghị, giải pháp trong thời gian tới, Báo cáo chuyên đề môi trường quốc gia năm 2018 về “Môi trường nước các LVS” đã được hoàn thiện với sự tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực môi trường. Sau khi thu thập thông tin, số liệu và phối hợp với nhóm chuyên gia đến nay, Tổng cục Môi trường đã xây dựng Dự thảo số 1 Báo cáo. Nội dung của Báo cáo gồm 6 chương, với các chủ đề: Tổng  quan  về các  LVS của Việt  Nam và  sức  ép  lên  môi  trường  nước  các  LVS; Nguồn  gây  ô  nhiễm  môi  trường  nước  các  LVS; Diễn  biến  chất  lượng môi  trường  nước  các  LVS; Tác  động  của  ô  nhiễm  môi  trường  nước  mặt; Quản  lý  môi  trường  nước  các  LVS; Những  vấn  đềmôi  trường LVS nổi  cộm  và  đề xuất  giải  pháp.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân gây ô nhiễm các LVS như các vụ việc xả chất thải vào sông ngày càng phổ biến, một số khu vực ô nhiễm nghiêm trong kéo dài, xâm nhập mặn ngày càng phổ biến; đồng thời, đề xuất phương hướng, giải pháp quản lý, cơ chế phối hợp, trách nhiệm giữa các địa phương trên lưu vực trong việc giải quyết, kiềm chế ô nhiễm LVS trong thời gian tới như: Rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách pháp luật và thể chế về BVMT nước LVS; điều chỉnh phân công nhiệm vụ, củng cố hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về BVMT nước; đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch LVS quy hoạch phân vùng, khai thác sử dụng nước; tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm, thanh tra, kiểm tra; nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý và BVMT nước.

     Dự kiến Báo cáo sẽ được trình Lãnh đạo Bộ TN&MT phê duyệt và công bố vào tháng 3/2019.

 

Châu Loan

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3090382