--%>

     Ngày 1/12/2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo

 

     Sau 8 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, bên cạnh kết quả đạt được cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn sau khi được điều chỉnh cần đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực, công nghệ xử lý, tiệm cận với các quy chuẩn thế giới, đảm bảo an toàn, chất lượng cuộc sống cho người dân… 

     Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường hiện nay chưa thực sự hiệu quả bởi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia còn ít. Mặt khác, các công nghệ xử lý cần phải được kiểm định, đảm bảo có hiệu quả, bảo vệ môi trường trước khi cho phép áp dụng; cần xem xét nghiên cứu cơ chế phối hợp cụ thể trong quản lý chất thải rắn giữa các địa phương, các ngành để tạo sự đồng bộ, phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch phát triển khác.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

    Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quản lý tổng hợp chất thải rắn phải đồng bộ các khâu từ thu gom đến xử lý nhằm thống nhất nội dung, mục tiêu quản lý. Đặc biệt, phải coi rác thải là một nguồn tài nguyên cần phải được khai thác, tái chế để mang lại lợi ích. Bộ trưởng đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách thích hợp để khuyến khích khối tư nhân tham gia vào công tác xử lý chất thải rắn, đảm bảo chất lượng, môi trường sống cho người dân. Đồng thời, cần tiếp cận lợi ích do việc xử lý rác mang lại bằng các tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến, tuy nhiên, không cứng nhắc trong áp dụng công nghệ xử lý, các chỉ tiêu cần phù hợp với từng vùng miền, từng đơn vị cụ thể. 

 

Hương Đỗ

Thống kê

Lượt truy cập: 1232047