--%>

     Ngày 28/3/2018, tại Bình Dương, Sở TN&MT, Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương & Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức về BVMT năm 2018 cho  học sinh, sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 

 

     Chương trình thỏa thuận hợp tác với Sở TN&MT và Tỉnh đoàn tỉnh Bình Dương nằm trong chuỗi hoạt động nhằm kết nối với đối tác để cùng thực hiện các chương trình bền vững, làm giảm các tác động tiêu cực đến môi trường trên diện rộng, đồng thời, đem lại lợi ích kinh tế, tăng tính cạnh tranh cho từng thành phần trong cộng đồng, theo tinh thần tạo lập giá trị chung.

     Theo thỏa thuận, chương trình sẽ tập trung triển khai các hoạt động: Tổ chức tập huấn kiến thức chung về BVMT; Phổ biến kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các học viên là các tổng phụ trách đội và giáo viên từ các trường tiểu học thuộc tỉnh Bình Dương.

     Ngoài ra, từ ngày 2/4 - 31/5/2018, thực hiện các buổi nói chuyện chuyên đề do các tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm (đã được tập huấn) nhằm truyền tải thông điệp truyền thông về nâng cao ý thức BVMT đến các em học sinh tại 20 trường tiểu học của tỉnh Bình Dương. Từ 5/6 - 31/7/2018, dự án sẽ phát động cuộc thi làm video clip về BVMT và dự kiến giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 9/2018. Bên cạnh đó, một phần của chương trình ký kết là tham gia vào các hoạt động của Ngày Môi trường hế giới 2018 và lên kế hoạch truyền thông rộng rãi về ý thức BVMT đến cộng đồng nói chung. 

     Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Nguyên hy vọng, thông qua việc triển khai các hoạt động truyền thông trong năm 2018 sẽ nâng cao nhận thức của các em học sinh, sinh viên và thanh niên trong công tác BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần đưa Bình Dương phát triển ổn định và bền vững.

 

Phạm Tuyên

Thống kê

Lượt truy cập: 2041403