--%>

     Ngày 9/11/2017, tại TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố sách xanh (Greenbook). Đây là ấn phẩm đầu tiên cung cấp thông tin về ngành năng lượng tái tạo, xử lý nước và rác thải, TP thông minh và công trình xanh.

 


 

     Bên cạnh những câu chuyện thành công của các dự án do các doanh nghiệp thành viên EuroCham và các doanh nghiệp châu Âu khác thực hiện tại Việt Nam, danh mục chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh Xanh ở Việt Nam cũng được giới thiệu trong ấn phẩm. Có nhiều doanh nghiệp thành viên của EuroCham hiện cung cấp các dịch vụ và sản phẩm nâng cao chất lượng môi trường, đời sống, đồng thời cam kết kinh doanh có trách nhiệm xã hội và BVMT. Khi cần thiết, Eurocham sẽ liên hệ các chuyên gia ở Châu Âu hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp chưa có tại Việt Nam.

     Ngoài ra, Greenbook còn cung cấp các vấn đề pháp lý về chính sách cũng như khuyến nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh xanh tại Việt Nam. Ngoài ấn phẩm in, EuroCham cũng ra mắt trang web Greenbook. Đây là cổng thông tin dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xanh quảng bá dịch vụ và thành tựu của họ tại Việt Nam. Các tin tức và sự kiện sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web này.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 2770044