--%>

Trả lời:

     Việc thực hiện tốt các vấn đề về BVMT là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế, có DN thực hiện tốt, có DN có biểu hiện trốn tránh.

     Đối với những DN thực hiện chưa tốt vấn đề BVMT, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, tùy mức độ, có thể bị xử lý hình sự.

     Nếu các DN thực hiện tốt vấn đề này sẽ được xã hội ghi nhận, đồng thời thương hiệu, uy tín của DN sẽ được nâng cao.

     Về phía cơ quan quản lý, sẽ có chính sách khen thưởng vinh doanh các DN làm tốt công tác BVMT. Đồng thời, Chính phủ cũng có nhiều chính sách vinh danh đối với DN có nhiều đóng góp trong vấn đề này. Thực tế có thể thấy, xã hội sẵn sàng tẩy chay sản phẩm của DN nào nếu có những hành vi, động thái gây tổn hải đến sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng môi trường.

     Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, nếu DN làm tốt vấn đề về BVMT sẽ có lợi thế rất lớn trong việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài.

     Khi tham gia đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ về BVMT sẽ góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất của DN.

     Như vậy, việc đầu tư và chi cho các hoạt động BVMT sẽ giúp DN thu được lợi ích nhiều mặt về kinh tế, xã hội và vị trí thương mại. Thông thường, đầu tư cho các sáng kiến cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu về môi trường và chi cho BVMT luôn giúp DN tiết kiệm được chi phí đầu vào cho sản xuất thông qua việc giảm tiêu hao năng lượng, tài nguyên, nhân lực. Mặt khác, các kết quả về BVMT cũng giúp DN cải thiện vị trí cạnh tranh trên thị trường một cách đáng kể, đặc biệt là trong xu thế ngày càng có nhiều nước thúc đẩy và triển khai các chương trình quốc gia về mua sắm và tiêu dùng xanh như hiện nay.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 462643