--%>

    Ngày 12/3/2019, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Thương mại vì sự phát triển bền vững” tại Việt Nam nhằm cung cấp các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật cần thiết giúp doanh nghiệp đạt được “chứng chỉ xanh”.

 

Toàn cảnh Lễ Khởi động

 

    Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm (2019 - 2020). Mục tiêu chính của Dự án tập trung vào 3 hợp phần chính: Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp bền vững thông qua các công cụ được thiết kế bài bản của ITC như Tiêu chuẩn bền vững, Bản đồ Bền vững, Mạng lưới bền vững... để doanh nghiệp hiểu rõ và có những bước đi đúng cho sản phẩm của mình hướng đến tiêu chí xanh; tìm kiếm, xác định, kết nối và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính xanh để triển khai các hoạt động bền vững; tiếp cận thị trường và định vị sản phẩm trên thị trường quốc tế. 

    Trong khuôn khổ Dự án, các đầu mối sẽ cung cấp các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững. Đặc biệt, các hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tập trung vào xây dựng năng lực, kiến thức, từ đó giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững thông qua dịch vụ tập trung vào các khía cạnh chính như tiêu chuẩn bền vững, khả năng phục hồi khí hậu và hiệu quả tài nguyên.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 3320868