--%>

     Ngày 10/10/2017, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (PTBV) Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp PTBV Việt Nam (VCSF) lần thứ IV với chủ đề “Nhân rộng những mô hình kinh doanh giúp giải quyết các thách thức PTBV”.

     Tham dự Diễn đàn là các lãnh đạo đại diện Chính phủ, Quốc hội, Liên hợp quốc, các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Về phía Bộ TN&MT có Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tham dự.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Diễn đàn

 

     Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, nhận thức được tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến quá trình PTBV, Việt Nam đã và đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp ứng phó với BĐKH. Trong đó, Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT… đã đề ra những định hướng chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề BĐKH một cách căn cơ, bài bản trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Để tạo ra những chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, khối tư nhân trong công tác ứng phó với BĐKH, Thứ trưởng cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về ứng phó với BĐKH; đồng thời có chính sách, giải pháp phù hợp khuyến khích sự tham gia từ khu vực tư nhân trong nghiên cứu, áp dụng và đầu tư cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với BĐKH, phát triển nền kinh tế ít phát thải các bon, thân thiện với môi trường; Thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của khối tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pari về BĐKH các cấp; kịp thời phản ánh thực tế khối tư nhân, đề ra các giải pháp có tính khả thi, thúc đẩy thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

 

Toàn cảnh Diễn đàn

 

     Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về sự cần thiết của việc thúc đẩy và nhân rộng các giải pháp/mô hình kinh doanh sáng tạo để thực hiện thành công các Mục tiêu PTBV trong chương trình Nghị sự 2030; Huy động sự tham gia hiệu quả của khu vực tư nhân trong việc thực hiện các cam kết của Thỏa thuận Pari về BĐKH; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững…

     Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại Diễn đàn đã diễn ra 4 hội thảo chuyên đề với các nội dung: Xây dựng nguồn lực con người trong thực hiện các Mục tiêu PTBV; Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả; Minh bạch và liêm chính trong kinh doanh: Hướng tới tính bền vững; Lập báo cáo bền vững và Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững.

     Diễn đàn Doanh nghiệp PTBV Việt Nam là dịp để các doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, qua đó tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ đối với PTBV của doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển các giải pháp kinh doanh sáng tạo, đồng thời giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 1576167