--%>

     Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ và được thực hiện bởi Winrock International với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững. Giai đoạn 1 và 2 của dự án (2012 – 2018) đã giúp đưa các chính sách và chiến lược quốc gia và thực tiễn để ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào các lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường sinh kế.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

    Ông Brian Bean, Trưởng đại diện Tổ chức Winrock International tại Việt Nam cho biết, giai đoạn 3 của Dự án Rừng và Đồng bằng sẽ hướng tới mục tiêu huy động thêm nguồn lực trong nước, phục vụ bảo vệ và phát triển rừng theo chi trả dịch vụ môi trường rừng; tăng tính minh bạch, công bằng của chi trả dịch vụ môi trường rừng và đo đạc tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng lên chất lượng rừng và sinh kế địa phương.

    Giai đoạn 3 Dự án sẽ được triển khai ở 4 tỉnh Lâm Đồng, Sơn La, Thanh Hóa và Quảng Ninh, với các hoạt động chính như: xây dựng hệ thống chi trả điện tử, cải thiện hệ thống giám sát đánh giá, mở rộng chi trả dịch vụ khác như hấp thụ các-bon, du lịch sinh thái và sử dụng nước.

    Trong giai đoạn 1 và 2 (2012- 2018) của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam được triển khai tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An (2 tỉnh miền núi), Nam Định và Long An (2 tỉnh đồng bằng), với tổng kinh phí 26,5 triệu USD.

    Từ năm 2018, giai đoạn hai của dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng là một hợp phần quan trọng trong các chương trình lâm nghiệp ở Việt Nam để trở thành một công cụ hiệu quả để thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước.

    Đến nay, chương trình đã xây dựng thành công các chương trình và thực hiện các hành động nhằm đạt được tăng trưởng xanh, quản lý rừng bền vững và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Nhờ sự hỗ trợ của dự án, khoảng 25.000 hộ gia đình được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng và đang tích cực hơn trong việc bảo vệ rừng tài dịa phương. Tại Nam Định và Long An, các cộng đồng đã tham gia thực hiện hành động ứng phó thiên tai, với hơn 200  ngàn người ở 60 xã thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

 

Nam Việt (Theo Tin tức TTXVN)

Thống kê

Lượt truy cập: 2479570