--%>

     Chặng đường 15 năm qua đã để lại những dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành TN&MT. Dưới đây xin tổng hợp các sự kiện nổi bật của Ngành đối với 1 trong 9 lĩnh vực quản lý nhà nước là Môi trường.

     Năm 2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ TN&MT đã tích cực phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch kiện các Công ty của Mỹ trong việc cung cấp chất da cam - dioxin trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tạo được dự luận rộng rãi trên thế giới ủng hộ người nhiễm chất độc da cam - dioxin và đấu tranh mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ Mỹ phải bồi thường. Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003).

     Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật BVMT (ngày 29/11/2005). Đây là văn bản pháp lý quan trọng góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về môi trường đi vào nền nếp và hiệu quả.

     Năm 2006, Lần đầu tiên Quốc hội thông qua việc phân bổ 1% ngân sách nhà nước cho cho sự nghiệp BVMT, mang lại ý nghĩa to lớn và nguồn lực quan trong trong công cuộc BVMT trên phạm vi cả nước. Lực lượng Cảnh sát môi trường được thành lập (ngày 29/11/2006), tạo sức mạnh mới trong phối hợp phòng, chống tội phạm về môi trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường. Việc báo chí phát hiện ra “Làng ung thư” tại Lâm Thao, Phú Thọ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường tác động lên sức khỏe con người. Bộ TN&MT đã nhanh chóng vào cuộc và cùng các ngành, địa phương xử lý.

     Năm 2008, Quốc hội thông qua Luật Đa dạng sinh học (ngày 13/11/2008). Đây là văn bản pháp lý quan trọng tạo hành lang pháp lý trong bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi cả nước. Tổ chức thành công Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường ASEAN, ASEAN + 3 và Đông Á và các sự kiện bên lề với sự tham gia đầy đủ của 16 đoàn đại biểu cấp Bộ trưởng (10 nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zeland và Australia) diễn ra từ ngày 6 đến 9/10. Sáng kiến thành lập Trung tâm Giáo dục môi trường Đông Á của nước chủ nhà Việt Nam được ghi nhận tại Hội nghị Bộ trưởng Đông Á lần thứ nhất. 

     Năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 21/1/2009 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Năm 2010, Tổ chức thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề được tổ chức tại Hà Nội với trên 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự từ ngày 17-18/11/2010, với 77 điển hình xuất sắc trong công tác BVMT đã được trao Cúp Môi trường năm 2010. Với các sự kiện bên lề tại Hà Nội, toàn ngành đã bàn thảo và nhất trí sửa đổi Luật BVMT, xây dựng Kế hoạch hành động môi trường quốc gia 2011-2020, kiến nghị tăng chi ngân sách sự nghiệp môi trường lên 2% vào năm 2015.

     Năm 2011, Quốc hội ra Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề và đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia Khắc phục và Cải thiện ô nhiễm môi trường vào thực hiện giai đoạn 2011 - 2015. Việc Quốc hội giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia sẽ tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý về môi trường, đồng thời tạo sự đồng bộ trong việc xử lý nguồn gây ô nhiễm và môi trường đang bị ô nhiễm hiện nay. Hồ Ba Bể được công nhận là khu Ramsa. Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6/2011, Bộ TN&MT đã trao Quyết định của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Khu Ramsar Quốc gia Ba Bể có hồ rộng khoảng 500 ha trên độ cao 178 m so với mặt nước biển. Đây là hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam.

     Ngày 5/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 2/9/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Đây là các văn bản định hướng tổng thể, toàn diện về công tác bảo vệ môi trường để các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch BVMT, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hai khu Ramsar được Ban Thư ký Công ước Ramsar quốc tế công nhận. Vườn quốc gia Tràm Chim và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là hai khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu ramsar) của Việt Nam được Ban Thư ký Công ước Ramsar (Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) công nhận, nhằm góp phần nâng cao vị thế và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước Ramsar, thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước; góp phần quảng bá giá trị và hình ảnh của các Vườn Quốc gia đến với bạn bè quốc tế.

    Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là chiến lược quốc gia đầu tiên của Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học, nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên giải quyết cho công tác bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học phù hợp với thời kỳ mới.

     Năm 2014, Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là khu đất ngập nước. Đây là khu đất Ramsar có tầm quan trọng quốc tế thứ 2.203 của thế giới, thứ 6 của Việt Nam và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam. Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng, biển đặc sắc và hiếm có trên thế giới được đưa vào danh sách hệ thống các khu vực biển quan trọng cần được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu, là khu vực trọng điểm trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia của Việt Nam.

     Năm 2015, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ XIII, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Hà Nội. Các Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong khu vực và tại Việt Nam nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam đối với quốc tế.

     Năm 2016, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác BVMT và ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT. Trên cơ sở Hội nghị trực tuyến ngày 31/ 8/ 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg, đưa ra những cách tiếp cận mới, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất đột phá nhằm giải quyết triệt các vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải song hành với BVMT, hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước.

 

Trần Hương (Theo CTTĐT)

Thống kê

Lượt truy cập: 252403