--%>

 

 

     GS.TS Lâm Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam (VACNE), Viện trưởng Viện Nước và Công nghệ Môi trường (thành viên VACNE) đã tham gia đồng chủ biên cuốn sách "Con người và Môi trường".
     Sách dày 895 trang, gồm 11 chương:  Môi trường - Thiên nhiên - Con người; Không khí và sự biến đổi khí hậu toàn cầu; Môi trường và các tài nguyên sinh học; Tài nguyên đất và nước; Năng lượng và tài nguyên khoáng sản; Các tai biến tự nhiên; Chất thải và ô nhiễm môi trường; Đô thị hóa và công nghiệp hóa; Phát triển bền vững...

     Sách do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát hành, tháng 1/2008.

     Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 Thanh Huyền

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 5303392