--%>

     Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2017 - 2020.

     ​Theo đó, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT rà soát, sửa đổi, bãi bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về TN&MT liên quan đến quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên nước, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

     Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT trong việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy định về đa dạng sinh học chưa thống nhất trong các Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, LuậtThủy sản, Pháp lệnh giống cây trồng, Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời đại diện Bộ TN&MT tham gia các Ban soạn thảo, tổ biên tập, tổ soạn thảo trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường

ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020

 

     Bên cạnh đó, hai Bộ còn phối hợp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực có liên quan của hai Bộ. Trong đó, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT lập, triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm về lĩnh vực đất đai do Bộ NN&PTNT thực hiện; Vi phạm công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai có liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Bộ TN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT lập và triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm về TN&MT đối với các cơ sở sản xuất nông lâm, diêm nghiệp thủy sản, cơ sở chăn nuôi, nông, lâm trường làng nghề, nghề muối.

     Ngoài ra, hai Bộ còn phối hợp trong việc chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, BVMT; Đào tạo, bồi dưỡng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật các chương trình đề án, dự án…

     Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị các chương trình phối hợp cần được triển khai cụ thể, giải quyết những vướng mắc về cơ chế chính sách, giải quyết vấn đề môi trường vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp nông thôn…Đồng thời, mong muốn các đơn vị, cơ quan hai Bộ sẽ cùng nhau hợp tác, trao đổi trực tiếp nhằm tháo gỡ những khó khăn trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

     Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, Bộ sẽ quán triệt các nội dung hợp tác giữa hai Bộ đến các đơn vị thuộc, trong đó, chỉ đạo hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành từ tỉnh đến huyện cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Bộ trưởng cũng mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Bộ TN&MT để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

 

Thu Hà (Theo chinhphu.vn)

Thống kê

Lượt truy cập: 4969597