--%>

     Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016, năm 2017, Bộ TN&MT đã phát động chuỗi hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, với 11 hoạt động chính: Hội chợ Triển lãm quốc tế về Công nghệ môi trường và Sản phẩm sinh thái năm 2017; Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2017; Hội thảo “Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường”;Lớp học môi trường cho học sinh Trung học cơ sở; Chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam; Chương trình trồng cây xanh; Diễn đàn Đối thoại Chính sách về môi trường và phát triển bền vững khu vực phía Nam; Tập huấn “Ảnh hưởng của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe con người”; Tọa đàm về “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp với công tác tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia BVM”; Phát động Cuộc thi Sáng tác ảnh về BVMT; Tập huấn Quản lý nhà nước về BVMT khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2017 được Bộ TN&MT, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vào tối ngày 4/6 tại TP. Bà Rịa.

     Nhằm tăng cường hiệu quả “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017, ngày 7/4 , Bộ TN&MT đã có công văn đề nghị, từ nay đến hết tháng 7/2017, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

     Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8//2016 của Thủ tướng Chính phủ

     Triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”.

 

Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ diễn ra các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017

 

     Cùng với đó, tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường (BVMT) phục vụ lợi ích của cộng đồng như: công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn; trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu...

     Đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tổ chức quán triệt việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về BVMT; tập huấn, phổ biến pháp luật BVMT cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là nhân sự làm việc tại các bộ phận có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời. hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác BVMT, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm BVMT...

     Tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác BVMT

     Cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt phát động và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới một cách hiệu quả, có tính lan tỏa cao, huy động sự tham gia trực tiếp và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư với các hoạt động BVMT.

     Cụ thể, tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động BVMT; phát động phong trào “Toàn dân tham gia BVMT”; huy động các tổ chức tôn giáo tham gia BVMT và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh; tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động BVMT do người dân và cộng đồng tự khởi xướng…

 

     Từ năm 2016, Bộ TN&MT thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, trong đó tập trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi cả nước với các hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

     Năm 2017, Chủ đề Ngày Môi trường thế giới là“Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng đối với cuộc sống; đồng thời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người với thiên nhiên.

 

V.Nhung

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3320575